El món del comerç està evolucionant i cada dia es necesiten millors especialistes en Visual Merchandiser i Aparadorisme. Les tècniques habituals es dediquen pràcticament al muntatge i decoració de aparadors en sectors molt concrets: Moda i complements.

Això comporta que les escoles d'aparadorisme (tradicionals) es dediquin al muntatge de maniquis (estilisme i decoracions).

Des de la meva perspectiva el món de l’aparadorisme ha d'estar enfocat a ajudar al comerç en general, qualsevol empresa que vengui un producte o servei és susceptible d’utilitzar i rendibilitzar al máxim el seu aparador; aixó implica que els aparadoristes deixin de ser mers artistes per convertir-se en veritables DISSENYADORS d’APARADORS.

 

Els nous aparadoristes s'han de formar en : Disseny (Cartelleria, interiorisme, volumetria, disseny gràfic) i les tècniques de venda, psicologia, marxandatge; amb practiques reals.

Tradicionalment l’aparadorisme s’ha impartit com una petita part del marxandatge en les escoles de comerç, ara és una necesitat educar dissenyadors i aixó nomes es pot fer en escoles de disseny.

Hem  de posar l’estética al servei de la venda.

(desde 1.998)

Pòlissa de responsabilitat civil d’indemnització per riscos professionals Allianz 46708469

Allianz_rgb_72.jpg